Top

Foredrag fra KreftREHAB2019

Anders Jullumstrø – Spesialisert dagrehabilitering for kreftpasienter

Les foredraget her (PDF)


Siv Tove Aunan – Experiences of dealing with information

Les foredraget her (PDF)


Grete Elin Grøndal – Felles likepersontjenesten som del av et helhetlig rehabiliteringsløp

Les foredraget her (PDF)


Hanne Hovde-Bye – Hverdagshjelpen – mer energi til det som gir energi

Les foredraget her (PDF)


Ingrid Demmelmaier – Bruk av adferdsendringsteknikker til å fremme fysisk aktivitet hos kreftpasienter

Les foredraget her (PDF)


Ingunn Hatlevoll – FAKT-studien – en randomisert studie. Kan fysisk trening under kjemoterapi påvirke nevropati hos pasienter med tykk- og endetarmskreft?

Les foredraget her (PDF)


Jon Arne Sandmæl – Fysisk trening og ernæring for pasienter med hode-hals kreft – presentasjon av PhD-avhandling

Les foredraget her (PDF)


Kjersti Reggestad – (Re)habilitering av barn som har gjennomgått behandling for hjernesvulst ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Les foredraget her (PDF)


Mette Skorstad – Fokus på egenmestring og positiv livsstil i kreftoppfølging (LETSGO). En pilotstudie

Les foredraget her (PDF)


Jorunn Valle Nilsen – Rapport: «Rehabilitering og rehabiliteringsbehov»

Les foredraget her (PDF)


Torbjørn Wisløff – Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved kreft – kreftrehabilitering i lys av dette

Les foredraget her (PDF)


Irene Øyeflaten – Arbeidsretta rehabilitering for kreftoverlevere?

Les foredraget her (PDF)


Øystein Kojedal – Validering av Modifisert Shuttle Walk-test hos pasienter med brystkreft

Les foredraget her (PDF)


Unn Birkeland – Pårørendearbeid i helsevesenet og forventninger til fagpersonell

Les foredraget her (PDF)


Unn Birkeland – Pårørendes behov og følelser

Les foredraget her (PDF)


Synne-Kristin Hoffart Bøhn – Livsstil og følgetilstander etter kreft – presentasjon av PhD-avhandling

Les foredraget her (PDF)


Ane Kristine Bendixen – Pårørendes rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenesten

Les foredraget her (PDF)


Unn Merete Fagerli – Sen-effekter etter kreftbehandling

Les foredraget her (PDF)


May Hauken – Kommunal kreftrehabilitering tilknyttet Frisklivsentralen – en mulig løsning på pakkeforløpet hjem?

Les foredraget her (PDF)


Steffen Torp – Varig og godt arbeidsliv for kreftrammede – er det mulig?

Les foredraget her (PDF)


Målfrid Haraldseid Eide – Konsekvenser for parforholdet

Les foredraget her (PDF)


Randi Værholm – «Se meg, hør meg og snakk med meg»

Les foredraget her (PDF)


Ingvild Haavik – Fatigue og ikke trøtt

Les foredraget her (PDF)