Top

Nettverket

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering

I 2007 etablerte Kreftforeningen et nettverk av 10 prosjektledere fra alle landets helseregioner som hadde mottatt midler fra Kreftforeningen for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter med rehabilitering for kreftpasienter.

Kreftforeningen driftet selv nettverket og gjennomførte årlige samlinger frem til 2012, da LHL-klinikken Røros overtok driften av nettverket etter ønske fra Kreftforeningen.

Samtidig ble nettverket åpnet opp for andre fagfolk som jobber med prosjekter innen rehabilitering for kreftpasienter.

I dag består nettverket av godt over 20 klinikere og forskere som jobber innen fagfeltet, på sykehus, i kommuner, ved rehabiliteringsinstitusjoner og på universiteter og høgskoler i hele landet.

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering skal samarbeide, systematisere og videreformidle kunnskap om rehabilitering for kreftpasienter, og stimulere til forskningsaktivitet for økt kunnskap om behov og effekter av rehabiliteringstiltak.

For å få til dette, er nettverket i gang med å arrangere nasjonale fagdager om kreftrehabilitering hvert andre år i alle landets regionale helseforetak.

Den første konferansen ble arrangert i Kristiansand høsten 2013, den andre fant sted i Trondheim våren 2015 og i april 2017 tar vi turen til Bergen.

Nettverket utviklet denne nettsiden i 2014 for å videreformidle informasjon om nettverket, presentere hvilke klinikere og forskere som deltar i nettverket og deres prosjekter, samt være en pådriver for fagutvikling innen kreftrehabilitering til personer i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Kontaktperson og koordinator for Nettverket er Vegar Dahl ved LHL-klinikkene Røros.

Våre Oppgaver

samarbeide om rehabilitering

systematisere forskning om kreftrehabilitering

videreformidle kunnskap om rehabilitering

stimulere til forskningsaktivitet

øke kunnskap om behov og effekter av rehabiliteringstiltak

NETTVERKET I dag består nettverket av godt over 20 klinikere og forskere som jobber innen fagfeltet, på sykehus, i kommuner, ved rehabiliteringsinstitusjoner, på universiteter og høgskoler i hele landet.

Aktuelt