Top

KreftREHAB 2019 9. og 10. april 2019 Clarion Hotel Energy i Stavanger Foredrag fra konferansen Foredrag fra konferansen

Siste Nytt

3/5-2019: Foredrag fra konferansen legges fortløpende ut her

OM NETTVERKET

Nettverket består av fagfolk som arbeider med å systematisere og videreformidle kunnskap om kreftrehabilitering.

FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Her presenteres pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter om kreftrehabilitering. Og du finner fagrelaterte artikler.

AKTUELT

Vi setter søkelyset på aktuelle nyheter om kreftrehabilitering og skriver om det som skjer rundt omkring innen fagfeltet.