Top

KreftREHAB 2022

Styret i nettverket ønsker å takke alle som bidro med innlegg i hoved- og parallellsesjonene på KreftREHAB 2022. Vi er veldig godt fornøyd.

Tusen takk til Kreftforeningen og Tannlege Olaf Aase og frues legat for midler til dekning av reise og opphold til Dr. Jo Bayly fra Kings College i London som hadde innlegg om kreftrehabilitering og palliasjon.

En spesiell takk til Torhild Birkeland, hennes medarbeidere og programkomitéen som bidro til en faglig meget bra konferanse.

Vel blåst og god sommer

Foredrag fra konferansen

Siste Nytt

OM NETTVERKET

Nettverket består av fagfolk som arbeider med å systematisere og videreformidle kunnskap om kreftrehabilitering.

Les mer ...

FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Her presenteres pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter om kreftrehabilitering. Og du finner fagrelaterte artikler.

Les mer ...

AKTUELT

Vi setter søkelyset på aktuelle nyheter om kreftrehabilitering og skriver om det som skjer rundt omkring innen fagfeltet.

Les mer ...