Top

Påmelding til KreftRehab 2017

Påmeldingen til KreftREHAB 2017 er åpnet og programmet er straks klart!

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering (Nettverket) inviterer til en to-dagers nasjonal fagkonferanse om rehabilitering for kreftpasienter. Konferansen finner sted i Bergen fra 27. – 28. april 2017.

Konferansen, som har fått tittelen «Fra drøm og virkelighet – med fokus på framtidens kreftrehabilitering», ønsker å belyse følgende tematikk:

  • Hvordan bør fremtidens kreftrehabilitering se ut?
  • Fra drøm til virkelighet – hva kan vi ta med oss tilbake til praksis?

Vi satser på både dyktige, lokale fagfolk som foredragsholdere samt fagfolk med et mer nasjonalt og overordnet blikk på fagfeltet. Ingvard Wilhemsen, kjent for mange som overlege ved Hypokonderklinikken på Haraldsplass Diakonale Sykehus, er en av foredragsholderne som allerede er booket.

Her er et raskt overblikk over konferansens spennende program:

Torsdag
Nasjonale føringer for kreftrehabilitering
– hva er oppnådd og hvor går veien videre?

Egenrehabilitering og helsefremmende arbeid
Framtidens rehabilitering av barn med kreft

Hvordan samarbeide om gode overføringer?
Pasientintervju: «Å lande i mitt nye jeg»

Fredag
Hvordan stagge «tilbakefallstrollet»?
State of the art innen forskning

Parallellsesjoner:

  • Trening, fatigue og ernæring
  • Psykososial- og arbeidsrettet rehabilitering
  • Barn og unge voksne

Konferansen søkes godkjent hos:

  • Norsk Psykologforening
  • Den norske legeforening
  • Sykepleieforbundet
  • Fagforbundet

Påmelding til konferansen

Konferansen holdes på Scandic Bergen City og arrangeres i samarbeid med LHL-klinikkene Røros og Kreftforeningen. Bestilling av rom kan gjøres pr e.post  bergencity@scandichotels.com eller på telefon 55 30 90 80. Følgende kode må oppgis ved bestilling SEN 200917.