Top

Programmet er klart KreftREHAB2017

Fra drøm og virkelighet – med fokus på framtidens kreftrehabilitering
Sted: Scandic City Bergen
Tid: 27. – 28. april 2017

DAG 1: Hvordan bør framtidens kreftrehabilitering se ut?

09.00
REGISTRERING.

10.00 
Kunstsnerisk innslag
Åpning av konferansen
May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi/konferanseleder

10.10
Nasjonale føringer for kreftrehabilitering – hva er oppnådd og hvor går veien videre?
Kirsti Bjune, fagdirektør Sunnås sykehus HF

10.50
‘Mellom alt og ingenting’ – mot en felles forståelse av framtidens kreftrehabiliteringsbegrep.
Kjersti Widding, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter

11.30
Postervandring med kaffe og ‘nokke å bite i’

12.00
Kreftrehabilitering: ‘For hvem – hvor – og hvorfor?’
Frode Skanke, medisinsk faglig ansvarlig, LHL-klinikkene Røros

12.30
Egenrehabilitering og helsefremmende arbeid i kommunen – framtidens hovedsatsning innen kreftrehabilitering?
Erik Resaland, spesialrådgiver Kreftforeningen

13.00
LUNSJ.

14.00
Framtidens rehabilitering av barn med kreft:
‘Jeg – en barnekreftoverlever’. Eva Marie Andersen.
Senskader etter kreftbehandling av barn: – Hvordan forebygge disse og hvordan bør framtidens kreftrehabilitering av barn se ut? Hanne Cathrine Lie.

15.00
‘Fra teori til praksis’ – Hvordan skal vi samarbeide om de gode overføringene i framtidens kreftrehabilitering?
Med stemme fra et sykehus. Heidi Knobel.
Med stemme fra en kommune. Anne Kjersti Drange.
Med stemme fra et rehabiliteringssenter. Inger Johanne Osland. Innlegg med påfølgende paneldebatt.

16.00
Postervandring med kaffe og ‘nokke å bite i’

16.30
‘Kreftreisens traumer’ – Et viktig fokus i framtidens kreftrehabilitering?
Marianne Straume, spesialist i klinisk psykologi, Senter for krisepsykologi

17.15
‘Å lande i mitt nye jeg…’ – Intervju av to kreftoverleveres drømmer om framtidens kreftrehabilitering.
Intervju av Laila Birkeland og Roy Alexander Farstad

17:55
AVSLUTNING / PROGRAMSLUTT

19.30
FESTMIDDAG.

DAG 2: Fra drøm til virkelighet – Hva kan vi ta med oss tilbake til praksis?

08.30
Kunstnerisk innslag.

08.40
‘Å leve et liv under Damokles sverd’. Hvordan kan vi som helsepersonell hjelpe kreftoverleverne å leve med ‘tilbakefallstrollet’?
Ingvard Wilhemsen, professor emeritus ved Universitet i Bergen, overlege ved Hypokonderklinikken HDS

09.25
‘The state of the art’ innen forskning på kreftrehabilitering – hvor er vi og hvor bør vi gå?
Line Merethe Odervoll, seniorforsker i LHL-klinikkene og professor II ved NTNU

10.00
Postervandring med kaffe og nokke og bite i.

10.20
‘State of the art’ knyttet til effektive tiltak innen kreftrehabilitering:
Fysisk aktivitet. Lene Thorsen, forsker, Oslo Universitetssykehus.
Psykososial rehabilitering og mestring. Cecilia Arving, forsker/PhD Uppsala Universitet/Haukeland Universitetssykehus.
Arbeid, skole og studier som viktige arenaer i kreftrehabilitering. Elin Stoermann-Næss, spesialrådgiver, Kreftforeningen.
Kosthold og ernæring. Synne Otteråen Ystad, klinisk ernæringsfysiologi, Haukeland Universitetssykehus.

12.00
LUNSJ.

13.00
3 Parallellsesjoner:

Parallellsesjon 1: Fysisk aktivitet
Leder: Line Oldervoll
Vert: Kristin Lillevik
13.00 – 13.10:   Motivasjonsendring for framtidig fysisk aktivitet
Ingvild Arnesen, Åsnes kommune
13.15-13.25:      Aktivitetsnivå, fatigue og livskvalitet før og 3 måneder etter ukeskurs på Montebello
Lene Thorsen, Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo Universitets sykehus
13.30 – 13.40:  Fysisk testing ved LHL – klinikkene Røros
Øystein Kojedal, LHL-klinikkene Røros
13.45 – 13.55:   Fysisk form og aktivitetsnivå før og etter et poliklinisk rehabiliteringsprogram
Marie Nilssen, Dagrehabilitering for kreftpasienter, Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus
14.00 – 14.10:   Betydningen av fysisk trening og ernæringsintervensjoner for pasienter som går får strålebehandling for hode og nakke kreft: en review
Line Merethe Oldervoll, LHL – klinikkene Røros
14.15 – 14.25:   Styrketrening og ernærings supplement under strålebehandling
Jon Arne Sandmel, LHL – klinikkene Røros

Parallellsesjon 2: Psykososial rehabilitering
Leder: Sigbjørg Eriksson
Vert: Silje Emberland
13.00 – 13.10:   Stress mestrings intervensjon for kreftpasienter
Cecilia Arving, Avdeling for onkologi og fysikalsk medisin, Haukeland Universitetssykehus
13.15 – 13.25:    Effekten av tverrfaglige psykososiale intervensjoner til voksne kreftpasienter – en systematisk oversikt
Hilde T. Myrhaug og Julia Aneth Mbalilaki, Regional kompetansesenter for rehabilitering (RKR), Sunnaas sykehus

13.30 – 13.40:  Rehabilitering etter brystkreft – å velge eller velge bort
Randi Johansen Reidunsdatter, NTNU, Institutt for Sirkulasjon og bloddiagnostikk.
13.40 – 13.50:   Kreftpasienters utfordringer knyttet til samliv og seksualitet før og etter rehabilitering
Mette Rønning, LHL – klinikkene Røros
13.55 – 14.05:   Rehabilitering etter underlivskreft – en integrative review
Ragnhild Johanne Tveit Sekse, Haukeland Universitetssykehus/Institutt for klinisk medisin UIB.
14.10 – 14.20:   ‘Da fikk jeg tenkt litt annerledes’- unge voksne kreftoverleveres erfaring med bruk av kognitiv terapi i rehabiliteringsprosessen
Linda Viken, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og May Aasebø Hauken, senter for krisepsykologi
14.20 – 14.30:   Gynekologiske kreftpasienters syn på oppfølging etter kreftbehandling
Ingvild Vistad, Kvinneklinikken Sørlandets sykehus, Kristiansand

Parallellsesjon 3: Arbeidsrettet rehabilitering og ulike rehabiliteringstilbud
Leder: Britt Ingunn Sævig
Vert: Tone Steinfeld
13.00 – 13.10:    Arbeidsdeltakelse hos kreftpasienter ti år etter diagnosetidspunkt – CANWORK studien
Guro Birgitte Stene, Kreftklinikken St. Olavs Hospital, Avdeling for forskning og undervisning
13.15 – 13.25:     Jobbstatus, fatigue og livskvalitet før og seks måneder etter et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram
Tone Skaali, Dagrehabilitering, Kreftklinikken Oslo Universitetssykehus
13.30 – 13.40:   Tid og geografi i forståelsen av fysisk aktivitet hos brystkreftoverlevere: kontekst og begrensinger
Ragna Stalsberg, NTNU
13.40 – 13.50:   Geografisk spredning av rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i Norge: innhold, organisering og ansattes yrkesbakgrunn
Håvard Austnaberg, LHL-klinikkene Nærland
13.55 – 14.05:   Kommunal kreftrehabilitering tilknyttet Frisklivssentralen i Askøy kommune: – et pilotprosjekt
Oddbjørg Utheim Løken, Askøy kommune
14.10 – 14.20:   Kreftsenter for opplæring og rehabilitering – Pusterommet (KOR)
Ingrid Bernath, Maria Ranes, og Inger Thormodsen, Avdeling for kreftrehabilitering og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssjukehus.
14.20 – 14.30:   Sjukt sprek – et treningstilbud for unge som har vært behandlet for kreft
Marie Otterbeck Gravråk, Ung Kreft/Sjukt sprek

14.30
Kaffe og nokke å bite i.

14.45
Framtidens kreftrehabilitering er avhengig av deg og meg – tar du stafettpinnen?
Eirik Fismen, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.

15.30
PROGRAMSLUTT.

LAST NED PROGRAMMET

Klikk her for en oversikt på foredragsholdere på KreftREHAB2017 »

Konferansen søkes godkjent hos:

  • Norsk Psykologforening
  • Norsk fysioterapiforbund
  • Den norske legeforening
  • Sykepleieforbundet
  • Fagforbundet