Top

Kari Birkeland skal lede konferansen

Kari Birkeland er journalist og forfatter. Hun var med å bygge opp TV 2 fra oppstart, og satt i studio i kanalens aller første nyhetssending.
Hun jobbet som programleder i TV 2 i 18 år. Kari er nå produsent i Meyer Film, som produserer oppdrags og dokumentarfilm.
Hun er aktiv som debatt, konferanseleder og moderator, og underviser i mediehåndtering og tv-journalistikk.