Top

Siste Nytt

Konferansen er godkjent med 13 meritterende timer av følgende forbund: Den Norske Legeforening (Allmennmedisin og Fysikalsk medisin og rehabilitering), Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, klinisk fagstige i Fagforbundet og Norsk Ergoterapiforbund

OM NETTVERKET

Nettverket består av fagfolk som arbeider med å systematisere og videreformidle kunnskap om kreftrehabilitering.

FORSKNING OG FAGUTVIKLING

Her presenteres pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekter om kreftrehabilitering. Og du finner fagrelaterte artikler.

AKTUELT

Vi setter søkelyset på aktuelle nyheter om kreftrehabilitering og skriver om det som skjer rundt omkring innen fagfeltet.