Top

KreftREHAB 2017

Bergen 27. – 28. april 2017 Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering (Nettverket) ønsker hjertelig velkommen til Bergen og en to-dagers nasjonal fagkonferanse om rehabilitering for kreftpasienter - Kreftrehab 2017! Konferansen holdes på Scandic Bergen City og arrangeres av Nettverk for forskning...