Top

Straks klart for ECRS i København!

Fra 18. til 20. september 2016 arrangeres den internasjonale konferansen European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium (ECRS) for 14. gang i København. Konferansen avholdes hvert andre år og har som mål å samle ledende forskere og klinikere fra hele Europa for å øke kunnskapen om kreftrehabilitering. Det er den danske kreftforeningen Kræftens Bekæmpelse som står bak konferansen.

Årets program er lagt opp med foredrag i felleskap, kortere presentasjoner av ulike forskningsprosjekt i parallellsesjoner samt mulighet for å delta på en workshop i forkant av konferansen for å jobbe med konkrete problemstillinger innen fagfeltet. Programmet tar for seg blant annet det siste innen medisinsk kreftbehandling, effekter av ulike rehabiliteringstiltak for kreftpasienter, klinisk bruk av pasientrapporterte data, involvering av pårørende i rehabiliteringsarbeidet og arbeidsliv etter kreftsykdom.