Top

Program KreftREHAB 2019

Veien videre – samspillet mellom pasient, pårørende og helsetjenestene

Møteleder/konfransier: Arnt Olav Klippenberg

Tirsdag 9. april

09.00 – 10.00: Registrering og lett frokost

10.00 – 13.00 Plenumssesjon

 • 10.00 – 10.15: Åpning av KreftREHAB 2019
  • Eva Fagerheim, konferanseansvarlig KreftREHAB 2019
  • Line Oldervoll, Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering
 • 10.15 – 11.20: Panelsamtale – Status for kreftrehabilitering i dag
  • Geir Sverre Braut, Stavanger Universitetssykehus/Universitetet i Stavanger
  • Ann Helen Gundersen, Kreftomsorg Rogaland
  • Beate Heieren Hundhammer, leder for Kreftforeningens politiske seksjon
  • Rolf Helge Bergseth, fastlege, Orstad legesenter
 • 11.20 – 11.40: KAFFEPAUSE
 • 11.40 – 12.20: Pårørendearbeid i helsevesenet og forventninger til fagpersonell
  • Unn Birkeland, Pårørendesenteret Stavanger
  • Brukerrepresentant som pårørende
 • 12.20 – 13.00: Ingenmannsland
  • Håvard Aagesen, forfatter og kreftoverlever

13.00 – 14.00: LUNSJ

14.00 – 16.45: Parallellsesjoner

Parallellsesjon A: Familieperspektivet

Møteleder: Elin Jøsang

 • 14.00 – 14.25: Pårørendes behov og følelser
  • Unn Birkeland, Pårørendesenteret Stavanger
 • 14.25 – 14.50: Pårørendes rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenesten
  • Ane Kristine Bendixen, Universitetet i Stavanger
 • 14.50 – 15.15: «Se meg, hør meg og snakk med meg»
  • Randi Værholm, Kreftforeningen
  • Brukerrepresentant barn/ungdom
 • 15.15 – 15.30: Pause
 • 15.30 – 15.55: Pårørendeinvolvering til kreftpasienter i sykehus
  • Inger Johanne Bergerød, Helse Stavanger HF
 • 15:55 – 16.20: Foreldreveiledning når de pårørende er barn
  • Ragnhild Stangeland, Kreftomsorg Rogaland

 

Parallellsesjon B: Konsekvenser av kreftsykdom og behandling

Møteleder: Arnt Olav Klippenberg

 • 14.00 – 14.25: Sen-effekter etter kreftbehandling
  • Unn Merete Fagerli, St. Olavs Hospital/NTNU
 • 14.25 – 14.50: Psykososiale konsekvenser etter kreft og kreftbehandling
  • Ann-Helen Gundersen og Laila Helvig, Kreftomsorg Rogaland
 • 14.50 – 15.15: Seksuell helse og kreftrehabilitering
  • Solveig Fridheim Torp, Kreftomsorg Rogaland
 • 15.15 – 15.30: Pause
 • 15.30 – 15.55: Brystkreftskolen ved Stavanger Universitetssykehus
  • Siv Tove Aunan, Universitetet i Stavanger
 • 15.55 – 16.20: Geriatrisk vurdering og hvordan forhindre tap av funksjon under strålebehandling hos eldre kreftpasienter?
  • Marit Jordhøy, Sykehuset Innlandet/UiO
 • 16.20 – 16.45: Konsekvenser for parforholdet
  • Målfrid Haraldseid Eide, Kreftomsorg Rogaland

 

Parallellsesjon C: Fysisk aktivitet v/Norwegian Exercise Oncology Network (NEON)

Møteleder: Line Oldervoll

 • 14.00 – 14.25: Bruk av adferdsendringsteknikker til å fremme fysisk aktivitet hos kreftpasienter
  • Docent Ingrid Demmelmeier, Uppsala Universitet (SE)
 • 14.25 – 14.50: Fysisk aktivitet under adjuvant brystkreftbehandling; type, dose, intensitet og styrke
  • Onkolog/professor Inger Thune, OUS
 • 14.50 – 15.05: Erfaringer fra forskerutveksling ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center
  • Elisabeth Edvardsen, Norges Idrettshøgskole
 • 15.05 – 15.20: Validering av Modifisert Shuttle Walk-test hos pasienter med brystkreft
  • Idrettsfysiolog Kojedal, Unicare
 • 15.20 – 15.35: Hva vet onkologer om trening og kreft?
  • Førsteamanuensis Kristin Benjaminsen, Universitetet i Tromsø
 • 15.35 – 15.45: Pause
 • 15.45 – 16.05: FAKT-studien – en randomisert studie. Kan fysisk trening under kjemoterapi påvirke nevropati hos pasienter med tykk- og endetarmskreft?
  • PhD-kandidat og onkolog Ingunn Hatlevoll, St. Olavs Hospital/NTNU
 • 16.05 – 16.25: Trening etter kreftbehandling sett fra både bruker- og trenerperspektivet
  • Aktivinstruktør Gunn M Leidland og brukerrepresentantene Wenche Qvale, May Brit Valdemarsen og Jan Gunnar Lie-Karlsen
 • 16.25 – 16.40: Livsstil og følgetilstander etter kreft – presentasjon av PhD-avhandling
  • PhD-kandidat Synne-Kristin Hoffart Bøhn, OUS
 • 16.40 – 17.00: Fysisk trening og ernæring for pasienter med hode-hals kreft – presentasjon av PhD-avhandling
  • PhD-kandidat Jon Arne Sandmæl, NTNU

17.00 – 17.20: KAFFEPAUSE

17.20 – 18.00: Plenumssesjon

Møteleder: Arnt Olav Klippenberg

17.20 – 17.40: Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved kreft – kreftrehabilitering i lys av dette

 • Torbjørn Wisløff

17.40 – 18.00: Rapport: «Rehabilitering og rehabiliteringsbehov»

 • Jorunn Valle Nilsen, Kreftforeningen

18.00 – 18.30: Posterpresentasjoner

Møteleder: Jon Arne Sandmæl

18.00 – 18.10: Effektiv kreftbehandling skaper langtidsoverlevere, men også nye pasienter

 • Carina Hansen, Catosenteret

18.10 – 18.20: Pusterommet ut

 • Kristine Hernes Haugen, St. Olavs Hospital, Kreftklinikken, avd. undervisning og forskning, Pusterommet

18.20 – 18.30: Fysisk aktivitet og ernæring hos pasienter med hode-halskreft – en systematisk review

 • Line Oldervoll, NTNU

20.00: Middag/underholdning

 • Arnt Olav Klippenberg
 • Jan Ivar Petterson
 • Svein Arne Petterson
 • Ingvar Hovland

 

Onsdag 10. april

Møteleder/konferansier: Arnt Olav Klippenberg

06.45 – 07.30: Early bird – gåtur/joggetur for morgenglade folk!

08.30 – 09.50: Plenumssesjon

 • 08.30 – 08.50: Varig og godt arbeidsliv for kreftrammede – er det mulig?
  • Steffen Torp, Universitetet i Sørøst-Norge
 • 08.50 – 09.10: Arbeidsretta rehabilitering for kreftoverlevere?
  • Irene Øyeflaten, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering
 • 09.10 – 09.50: På vei tilbake – muligheter i arbeidslivet
  • Panelsamtale mellom bla. pasient, arbeidsgiver, NAV og fastlege

09.50 – 10.15: KAFFEPAUSE

10.15 – 11.30: Parallellsesjoner med innsendte bidrag

Parallellsesjon D – Rehabilitering og bruk av digital teknologi

Møteleder: Håvard Austnaberg

10.15: Gynea – utvikling av eit internetbasert psykososialt lærings- og mestringsprogram for kvinner behandla for underlivskreft

 • Ragnhild Sekse, Haukeland Universitetssykehus

10:30: Spesialisert dagrehabilitering for kreftpasienter – hvem blir rekruttert? 

 • Anders Jullumstrø, Tverrfaglig dagrehabilitering, Trondheim

10:45: KOMP for eldre – hold kontakten med familie og venner

 • Sigrid Elisabeth Trandum, Kreftforeningen

11:00: Fokus på egenmestring og positiv livsstil i kreftoppfølging (LETSGO). En pilotstudie

 • Mette Skorstad, Sørlandet sykehus, Kristiansand

Parallellsesjon E – Nyere forskning innen kreftrehabilitering

Møteleder: Jon Arne Sandmæl

10:15: Adherence to supervised outdoor group exercise and prescribed at-home physical activity in a randomized controlled trial for breast cancer patients

 • Gro Bertheussen, St. Olavs Hospital/NTNU

10:30: Livskvalitet, fatigue, aktivitetsnivå og fysisk form hos kreftpasienter før og etter et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringsprogram

 • Gunhild Gjerset, Nasjonalt senter for sen-effekter etter kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus

10:45: Optimalisering av sosial nettverksstøtte for familier som lever med foreldrekreft – en RCT-studie

 • May Hauken, UiB

11:00: Hvilken informasjon mener kreftpasienter bør gis om rehabilitering etter kreftsykdom?

 • Line Oldervoll, NTNU

Parallellsesjon F – Opplæring og kurs innen kreftrehabilitering

Møteleder: Arnt Olav Klippenberg

10:15: Opplæringstilbud til pasienter med tarmkreft – et samspill mellom pasient, pårørende og helsepersonell

 • Gry Ciekals Wallgren, SUS

10:30: Erfaringer fra kurs i stressmestring til pasienter og pårørende på Vardesenteret ved Stavanger Universitetssjukehus

 • Mariette Abrahamsson, Vardesenteret Stavanger
 • Kari Fredriksen, leder av Lærings- og mestringssenteret

10:45: Hverdagshjelpen – mer energi til det som gir energi

 • Hanne Hovde-By, Kreftforeningen

11:00: Felles likepersontjenesten som del av et helhetlig rehabiliteringsløp

 • Arne Lyngstad, Vardesenteret
 • Grete Elin Grøndal, Kreftforeningen

11:15: (Re)habilitering av barn som har gjennomgått behandling for hjernesvulst ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

 • Kjersti Reggestad, Hauglandsenteret

11.30 – 12.30: LUNSJ

12.30 – 15.00: Plenumssesjon

Møteleder: Arnt Olav Klippenberg

 • 12.30 – 12.50: Digital oppfølging som del av et kreftforløp
  • Anita Das, SINTEF
 • 12.50 – 13.10: Kommunal kreftrehabilitering tilknyttet Frisklivsentralen – en mulig løsning på pakkeforløpet hjem?
  • May Hauken, Askøy Kommune/Universitetet i Bergen
 • 13.10 – 13.25: Presentasjon av Maggies omsorgssenter
  • Andrew Anderson
 • 13.25 – 13.35: Presentasjon av Vardesenteret – et sted å hente krefter
  • Senterkoordinator Mirjam Østevold
 • 13.35 – 13.55: KAFFEPAUSE
 • 13.55 – 14.15: Hvordan forstå pasientene våre bedre?
  • Anna Luise Kirkengen, NTNU
 • 14.15 – 15.00: Avslutningsinnlegg
  • Henrik Syse, Institutt for fredsforskning (PRIO)