Top

Preliminært program

Vi gleder oss til å treffe dere på KreftREHAB 2022. Konferansen arrangeres 4. og 5. april på Quality hotell Gardemoen.

Det blir et spennende program med blant annet sittende helseminister, generalsekretæren i Kreftforeningen, leder av Kreftregisteret, klinikkleder i Kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus, representant fra Helsedirektoratet, direktør fra NAV m.fl. Det blir foredrag om på samhandling, pakkeforløp hjem, psykososial oppfølging, pårørendeperspektivet, samfunnsøkonomisk perspektiv, helsefelleskapene, prehabilitering, palliasjon, fysisk trening m.m.

I tillegg får vi besøk av representanter fra våre naboland som vil presentere hvordan de driver kreftrehabilitering.

Preliminært program blir lagt ut på nettsidene i løpet av de neste ukene og oppdateres frem mot konferansen.