Top

Oppdaterte retningslinjer for trening ved kreftsykdom

American College of Sports Medicine (ACSM) oppdaterte sin treningsveiledning for kreftforebygging i 2019, samt for forebygging og behandling av en rekke helserelaterte utfall ved kreft (f.eks. tretthet, angst, depresjon, funksjon og livskvalitet).

Sammendrag av studien:

Mangel på fokus hos de som jobber i onkologiske kliniske miljøer og deres rolle i å vurdere, gi råd og henvise pasienter til trening synes uklar. Forfatterne foreslår å bruke initiativet fra American College of Sports Medicine for å bringe temaet inn i praksis. Det enkle forslaget er at klinikere skal vurdere, gi råd og henvise pasienter enten til hjemmebasert eller lokalbasert trening eller for videre evaluering og intervensjon i poliklinisk rehabilitering. For å gjøre dette vil det kreve koordinering av fagpersoner samt endring i adferden til klinikere, pasienter og de som leverer rehabilitering og treningsprogrammer. Adferdsendring er en av de mange utfordringer for å gjennomføre foreslåtte praksisendringer. Andre implementeringsutfordringer inkluderer kapasitet for triagering og henvisning, behov for programregister, kostnader og kompensasjon og utvikling av arbeidsstyrken. Avslutningsvis er det en oppfordring til handling for sentrale interessenter om å skape den infrastrukturen og de kulturelle tilpasninger som trengs, slik at alle som lever med kreft kan være så aktive som mulig.

Her finner du artikkelen i sin helhet: CA A Cancer J Clinicians – 2019 – Schmitz – Exercise is medicine in oncology Engaging clinicians to help patients move.