Top

Nytt forskningssamarbeid om kreftrehabilitering

Forskningsgruppen “The Norwegian Cancer Rehabilitation Group» (NCRG) ble dannet i 2016 som et tverrfaglig samarbeid mellom forskere og klinikere ved St Olavs Hospital, NTNU og LHL-klinikkene Røros i samarbeid med Helse-Midt Norge RHF. NCRG har som mål å frambringe ny kunnskap om behovet for og effekten av kreftrehabilitering i et regional og nasjonalt perspektiv.

Prosjekter som inngår i gruppen foregår både gjennom kliniske studier som undersøker effekten av ulike rehabiliteringstiltak og på populasjonsnivå ved bruk av helseregisterdata. Spesialfysioterapeut og forsker Guro Birgitte Stene ved Kreftklinikken er leder for gruppa og kan kontaktes for mer informasjon (guro.birgitte.stene@stolav.no).