Top

LHL-klinikkene Røros og St.Olavs hospital godt representert på ECRS i København

Vi har hatt faglig inspirerende og flotte dager European Cancer Rehabilitation & Survivorship Research Symposium (ECRS) i København. Konferansen samlet ca 250 fagpersoner og forskere. Spesielt var det meget interessante presentasjoner og sesjoner på betydning av arbeidsdeltagelse og kreft. Vi etablerte nye kontakter internasjonalt som er viktig for oss i arbeidet fremover.

Vår nyetablerte forskergruppe The Norwegian Cancer Rehabilitation Group (NCRG) var godt representert med flere muntlige foredrag og posterpresentasjoner. Her representert ved Guro Birgitte Stene fra St.Olavs hospital og Line Oldervoll fra Lhl-klinikkene Røros