Top

‘Kreften endret mitt liv’

En mixed metode studie av unge voksne kreftoverleveres psykososiale utfordringer fra diagnose til rehabilitering

Bakgrunn: Unge kreftpasienter/kreftoverlevere (UVK) er en liten, men sårbar gruppe kreftpasienter. Å få kreft i en periode i livet som i seg selv er meget utfordrende med hensyn til utdanning, med etablering i arbeidsliv og egen familie er svært belastende. Tidligere forskning viser at UVK sliter med mange fysiske og psykososiale senvirkninger etter kreftsykdom og behandling. Vi har imidlertid svært lite kunnskap om hvilke psykososiale utfordringer og behov UVK har gjennom hele sykdomsforløpet. Dette er viktig kunnskap for å kunne gi unge kreftoverlevere best mulig støtte og hjelp til å komme videre i livet.

Mål: Å få bedre kunnskap og innsikt i UVK erfaringer, psykososiale behov og utfordringer i forskjellige stadier av sykdomsforløpet, fra diagnose til rehabilitering.

Målgruppe: UVK i alders-gruppen 18 – 35 år.

Metode: En mixed-method studie med et parallelt convergent design. Kvalitative data (dybde intervju) og kvantitative data (spørreskjema) er samlet 5 ganger over en periode på ett år på.

Datainnsamling: Datainnsamlingen er gjennomført og bygger på upubliserte data fra May Haukens doktorgradsprosjekt; «Kreftbehandlingen var bare halve jobben».

Resultater: Resultatene er tenkt publisert som 7 vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, i tillegg til populærvitenskapelige artikler og foredrag.

Praktiske opplysninger: Prosjektet starter 1. september i 2016 og varer i 3 år. Spørsmål kan stilles til prosjektleder May Hauken på mail: may@krisepsyk.no eller telefon 415 49 612 / 55 59 43 73

Mer info på SFK sine nettsider: https://www.krisepsyk.no/forskning/prosjekter/kreften-endret-mitt-liv/