Top

Juvet

Ny metaanalyse fra blant annet Line Oldervoll og Lene Juvet om effekten av trening på fatigue og fysisk fungering hos pasienter med brystkreft.