Top

Godkjenning fra fagforeninger

Godkjenning fra Den norske lægeforeningen:

Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rehabilitering til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Indremedisin: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Godkjenning fra Fellesorganisasjonen (FO):

KreftREHAB 2022 er godkjent som 15 timer vedlikeholdsaktivitet for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere opp mot godkjenning som klinisk spesialist og ved fornyelse av godkjenning som klinisk spesialist.

Godkjenning fra Norsk sykepleierforbund:

Kurset KreftREHAB 2022 er vurdert av NSF hvor følgende vedtak ble fattet: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Godkjenningen gjelder for to år dersom det benyttes foredragsholdere med tilsvarende kompetanse, og at kursprogrammet beholder tilsvarende faglig innhold.

Godkjenning fra Norsk fysioterapeutforbund

Søknaden er behandlet og godkjent av NFF, ettersom kurset oppfyller samtlige kriterier for forhåndsgodkjenning av kurs fysio.no

Følgelig kan kurset, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet. Kurset er godkjent med 15 timer.