Top

Foredragsholdere KreftREHAB2017

Foredragsholdere KreftREHAB 2017: ‘Fra drøm og virkelighet’ – med fokus på framtidens kreftrehabilitering

KreftREHAB2017 er nå historie, og vi vil rette nok en stor takk til den lokale arrangementskomiteen for flott gjennomføring og ikke minst til alle deltakere og foredragsholdere som bidro til to svært innholdsrike dager i Bergen!

Vi legger ut alle foredrag/innlegg så fort foredragsholderne har gitt klarsignal, så følg med på siden.

Paralellsesjon 2

Psykososlial Rehabilitering

Foredrag til Julia Aneth Mbalilaki

 

Lørdagsintervjuet.Kari Birkeland gir seg i TV 2 etter 17 år.

Kari Birkeland

Kari Birkeland er journalist og forfatter. Hun var med å bygge opp TV 2 fra oppstart, og satt i studio i kanalens aller første nyhetssending.
Hun jobbet som programleder i TV 2 i 18 år. Kari er nå produsent i Meyer Film, som produserer oppdrags og dokumentarfilm.
Hun er aktiv som debatt, konferanseleder og moderator, og underviser i mediehåndtering og tv-journalistikk.

Portrett4utsnitt 200614

Kirsti Bjune

Fagdirektør Sunnaas sykehus HF.
Bakgrunn: fysioterapeut med spesialutdanning i psykomotorisk fysioterapi, cand. med., spesialist i anestesiologi med diploma i avansert smertemedisin, master i helseadministrasjon. Spesiell interesse for kreftrehabilitering.

Les foredraget her>>

Kjersti Widding

Kjersti Widding

Lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ansatt ved Sørlandet sykehus Kristiansand fra 1999 til 2010 (medisinsk avdeling og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering). Fra 2011 ansatt ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

Les foredraget her>>

Frode Skanke

Frode Skanke

Spesialist i allmennmedisin med videreutdanning i palliativ medisin og medisinskfaglig ansvarlig ved LHL-klinikkene Røros.

Les foredraget her>>

Erik Resaland

Erik Resaland

Spesialrådgiver i Kreftforeningen, Seksjon for Levekår og rehabilitering. Er fagansvarlig for den nasjonale kreftkoordinatorsatsningen.

Bilde mangler

Eva Marie Andersen

Eva-Mari Andersen (30) er langtidsoverlevende etter kreft, etter et komplisert og langvarig sykdomsforløp i tenårene. Nå er hun etablert med mann og barn og arbeider som spesialpedagog, med barn og unge med alvorlig fysisk eller psykisk sykdom. Hun har også skrevet masteroppgaven ‘Sorg i sykdomstid. Unge kreftoverlevendes beretninger om tapet av en venn med samme sykdoms om dem selv’.

Hanne Cathrine Lie

Hanne Cathrine Lie

Forsker, PhD ved Barne- og ungdomsavdelingen, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus. Hun har bakgrunn i psykologi (PhD) og har jobbet siden 2009 med forskning på forskjellige aspekter ved livet etter kreftbehandling i ung alder. Hanne er spesielt interessert i tidligere pasienters erfaringer, deres ønsker om, og behov for, informasjon om seneffekter og videre oppfølging i etterkant av behandlingen.

Les foredraget her>>

Bilde mangler

Heidi Knobel

Avdelingssjef, overlege dr. med /førsteamanuensis II, Kreftklinikken, St Olavs Hospital HF.

Anne Kjersti Drange

Anne Kjersti Drange

Fagsjef i Helse og omsorg med tjenesteområdene institusjonsdrift, hjemmetjenester og fysio/ergoterapi og servicemenn i Askøy kommune. Er utdannet radiograf med mange års erfaring fra Onkologisk stråleterapiavdeling ved Haukeland universitets sykehus.

Inger Johanne Osland

Inger Johanne Osland

Administrerende direktør ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter siden 2004. Er utdannet cand.scient frå Norges Idrettshøgskole mange års arbeidserfaring innen rehabilitering.

Les foredraget her>>

Marianne Straume

Marianne Straume

Marianne Straume er spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang klinisk erfaring i oppfølging og behandling av kreftpasienter og deres familier bla fra Barneklinikken i Bergen med oppfølging av barn med kreft og deres familie og 20 års engasjement som faglig ansvarlig for familiekurs for familier rammet kreft ved Montebellosenteret. Hun har jobbet ved Senter for Krisepsykologi i 21 år og erfaringen herfra omfatter sorggrupper, veiledning av helsepersonell, oppfølging etter terror og katastrofer nasjonalt og internasjonalt, samt oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer, samt komplisert/traumatisk sorg.

Foredrag kan sendes på etterspørsel til deltakere – ta kontakt med may@krisepsyk.no

Bilde mangler

Laila Birkeland

Brystkreftoverlever.

Ingvard Wilhemsen

Ingvard Wilhemsen

Professor emeritus Universitetet i Bergen, spesialist i indremedisin og psykiatri og 20% overlege ved Hypokonderklinikken på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han har skrevet flere bøker, bl.a. «Livet er et usikkert prosjekt», «Sjef i eget liv», «Kongen anbefaler» og «Det er ikke mer synd på deg enn andre, en bok om ansvar og frigjøring».

Foredrag kommer ikke

Line Oldervoll

Line Odervoll

Seniorforsker i LHL-klinikkene med bistilling som professor II ved NTNU, og bred erfaring med forskning innenfor fysisk trening og rehabilitering hos pasienter med kreft. Hun har ledet flere intervensjonsstudier og har publisert mange artikler på feltet i internasjonale tidsskrift.

Les foredraget om State of the art innen forskning på kreftrehbilitering >>

Bilde mangler

Cecilia Arving

Sykepleier/forsker/ phd Uppsala Universitet/Haukeland Universitetssykehus.

Elin Stoermann-Næss

Elin Stoermann-Næss

Sosionom og spesialrådgiver i Kreftforeningen med fagansvar for arbeidslivstematikk. Hun har lang erfaring som sykehussosionom, gruppeleder og foredragsholder ved Montebellosenteret. Er leder av Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Les foredraget her>>

Synne Otteråen Ystad

Synne Otteråen Ystad

Synne Otteråen Ystad er klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland Universitetssjukehus, hvor hun har en tredelt stilling med 20% på Vardesenteret (primært individuelle pasientkonsultasjoner og ernæringskurs), 40% i NKFM (Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage- og tarmsykdommer) og 40% i avdeling for klinisk ernæring.

Les foredraget om kosthold og ernæring >>

Eirik Fismen

Eirik Fismen

Fysioterapeut, lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Lang klinisk erfaring fra helsesport og rehabilitering av ulike pasientgrupper.

Foredrag kommer ikke

Roy Alexander Farstad

Roy Alexander Farstad

Roy Aleksander Farstad er 32 år og lever med en kronisk kreftdiagnose.  Han er utdannet kokk med bachelor i Handel- og Serviceledelse, men tilbakefall har gjort at han har vært ute av arbeidslivet en stund. Som en del av sin rehabilitering studerer han nå Planlegging og administrasjon. Roy er tidligere styreleder i Ung Kreft og er svært opptatt av kreftrehabilitering.

 

 

Bilde mangler

Oddbjørg Løken

Holdt foredraget «Kommunal kreftrehabilitering tilknyttet Frisklivssentralen i Askøy kommune: – et pilotprosjekt».

Les foredraget her>>

 

Bilde mangler

Mette Rønning

Holdt foredraget om Kreftpasienters utfordringer knyttet til samliv og seksualitet før og etter rehabilitering.

Les foredraget her>>