Top

Abstrakter til KreftREHAB 2019

Vi ønsker abstrakter på forskning- og utviklingsarbeid innen fagfeltet rehabilitering for kreftpasienter. Dette kan for eksempel være resultater fra pågående eller avsluttede studier og fagprosjekter og kasuistikker. Abstraktene bedømmes av en fagkomite og blir vurdert godkjent for muntlig presentasjon i en av konferansens parallellsesjoner eller som poster. Beste poster premieres.

Frist for innsending er 1. februar 2019.

Abstraktet skal inneholde maksimalt 300 ord inklusive tittel og skal struktureres etter følgende mal: Formål, metode, resultat og konklusjon.

Abstraktet kan sendes inn med skjemaet under.

    Merk: Vi gjør ingen automatisk kontroll på om abstraktet inneholder maks 300 ord. Innsendte abstrakter vil bli kontrollert manuelt.