Top

Abstracts til KreftREHAB 2022

Vi ønsker innsending av fag- og forskningsprosjekter innen fagfeltet rehabilitering for kreftpasienter. Dette kan for eksempel være resultater fra pågående eller avsluttede studier og/eller fagprosjekter og kasuistikker. Innsendte abstracts bedømmes av en fagkomité og blir vurdert godkjent for muntlig presentasjon i en av konferansens parallellsesjoner eller som poster.

Både beste muntlige foredrag og posterpresentasjon premieres.

Frist for innsending er 1. februar 2022. Abstractet skal inneholde maksimalt 300 ord inkludert tittel og skal struktureres etter følgende mal: Formål, metode, resultat og konklusjon.

Trenger du mer informasjon? Send mail til line.oldervoll@uib.noLKA@ous-hf.no eller may.hauken@uib.no

Abstractet kan sendes inn med skjemaet under.