Top

Program KreftREHAB 2019

Veien videre – samspillet mellom pasient, pårørende og helsetjenestene

Tirsdag 9. april

09.00 – 10.00: Registrering og lett frokost

10.00 – 10.15: Åpning av KreftREHAB 2019

 

10.15 – 11.00: Plenum – Status kreftrehabilitering i Norge i dag Paneldebatt

11.00 – 11:40: Plenum – Pårørendearbeid i helsevesenet og forventninger til fagpersonell

11.45 – 12:00: Plenum – Rapport fra Kreftforeningen «Rehabilitering og rehabiliteringsbehov»

 

12.00 – 13.00: LUNSJ

 

13.00 – 16.00:

Parallellsesjon 1A: Familieperspektivet

 • 13.00 – 13.25:
  • Hvem er de pårørende, deres behov og følelser som pårørende?
 • 13.25 – 13.50:
  • Pårørendes rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenesten
 • 13.50 – 14.15:
  • «Se meg, hør meg og snakk med meg» – En kartlegging av barn og unges behov som pårørende
 • 14.15 – 14.30:
  • Pause
 • 14.30 – 14.50:
  • Pårørendeinvolvering til kreftpasienter i sykehus
 • 14:50 – 15.15:
  • Foreldreveiledning når de pårørende er barn

 

13.00 – 16.00:

Parallellsesjon 1B: Konsekvenser av kreftsykdom og behandling

 • 13.00 – 13.30:
  • Kjente senskader  
 • 13.30 – 14.00:
  • Psykososiale konsekvenser
 • 14.00 – 14.20:
  • Seksuell helse
 • 14.20 – 14.35:
  • Pause
 • 14.35 – 15.00:
  • Balansen mellom behov for og frykten for informasjon – brystkreftpasienters opplevelser med informasjon under og etter adjuvant behandling
 • 15.00 – 15.20:
  • Konsekvenser for parforholdet

 

13.00 – 16.00: 

Parallellsesjon 1C: Fysisk aktivitet v/Norwegian Exercise Oncology Network (NEON)

Presentasjon av nettverket og siste nytt innen fagfeltet «exercise oncology»

 • Presentasjon fra siste oppdaterte systematiske reviewer og meta-analyser om effekt av trening (modellen til Courneya)
 • Atferdsendring i fht til trening ved kreftsykdom
 • Up to date-foredrag om mekanismer ved fysisk aktivitet og overlevelse ved kreftsykdom
 • Nevropati og trening
 • Siste nytt fra opphold ved hos Lee Jones i New York
 • Brukerperspektivet – innlegg om hvordan trene ved nevropati, fatigue og lymfødem

 

16.00 – 16.20: KAFFEPAUSE

 

16.20 – 16.40: Plenum – Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved kreft – kreftrehabilitering i lys av dette

16.40 – 17.10: Plenum – Brukererfaringer: «Ingenmannsland»

17.10 – 17.45: Posterpresentasjoner ved ulike stasjoner

 

19.30: Middag/underholdning

 

Onsdag 10. april

06.45 – 07.30: Early bird – gåtur/joggetur

 

08.30 – 09.30:  Arbeidsliv ved kreftsykdom (plenum)

 • 08.30 – 08.50:
  • Er kreftoverlevere mindre attraktive i arbeidsmarkedet?
 • 08.50 – 09.10:
  • Arbeidsretta rehabilitering for kreftoverlevere? Eller «vanlig» ARR?
 • 09.10 – 09.30:
  • Kommunikasjon og samhandling mellom de ulike helsetjenestene

 

09.30 – 10.00: KAFFEPAUSE

 

10.00 – 12.00: Parallellsesjoner med innsendte bidrag

 • Mer informasjon kommer!

 

12.00 – 13.00: LUNSJ

 

13.00 – 13.20: Plenum – E-teknologi/app i rehabilitering og oppfølging av pasienter 

13.20 – 13.40: Plenum –Videre tilbud – hvor kan vi henvise videre?

13.40 – 14.00: Plenum – «Hvordan forstå pasientene våre bedre?»

14.00 – 15.00: Avslutningsinnlegg

 • Mer informasjon kommer!