Top

Program KreftREHAB 2019

Veien videre – samspillet mellom pasient, pårørende og helsetjenestene

Møteleder/konfransier: Arnt Olav Klippenberg

Tirsdag 9. april

09.00 – 10.00: Registrering og lett frokost

10.00 – 13.00 Plenumssesjon

 • 10.00 – 10.15: Åpning av KreftREHAB 2019
  • Eva Fagerheim, konferanseansvarlig KreftREHAB 2019
  • Line Oldervoll, Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering
  • Bent Høie, Helseminister
 • 10.15 – 11.00: Panelsamtale – Status for kreftrehabilitering i dag
  • Bent Høie, Helseminister
  • Geir Sverre Braut, Stavanger Universitetssykehus/Universitetet i Stavanger
  • Hanna Baardsen, Kreftomsorg Rogaland
  • Kirsten Haugland, Kreftforeningen
 • 11.00 – 11.40: Pårørendearbeid i helsevesenet og forventninger til fagpersonell
  • Unn Birkeland, Pårørendesenteret Stavanger
  • Brukerrepresentant som pårørende
 • 11.40 – 12.00: KAFFEPAUSE
 • 12.00 – 12.20: Rapport: «Rehabilitering og rehabiliteringsbehov»
  • Jorunn Valle Nielsen, Kreftforeningen
 • 12.20 – 13.00: Ingenmannsland
  • Håvard Aagesen, forfatter og kreftoverlever

13.00 – 14.00: LUNSJ

14.00 – 17.00: Parallelsesjoner

Parallellsesjon A: Familieperspektivet

 • 14.00 – 14.25: Pårørendes behov og følelser
  • Unn Birkeland, Pårørendesenteret Stavanger
 • 14.25 – 14.50: Pårørendes rettigheter i møte med helse- og omsorgstjenesten
  • Ane Kristine Bendixen, Universitetet i Stavanger
 • 14.50 – 15.15: «Se meg, hør meg og snakk med meg»
  • Randi Værholm, Kreftforeningen
  • Brukerrepresentant barn/ungdom
 • 15.15 – 15.30: Pause
 • 15.30 – 15.55: Pårørendeinvolvering til kreftpasienter i sykehus
  • Inger Johanne Bergerød, Universitetet i Stavanger
 • 15:55 – 16.20: Foreldreveiledning når de pårørende er barn
  • Ragnhild Stangeland, Kreftomsorg Rogaland

 

Parallellsesjon B: Konsekvenser av kreftsykdom og behandling

 • 14.00 – 14.25: Kjente senskader
  • Unn Merete Fagerli, St. Olavs Hospital/NTNU
 • 14.25 – 14.50: Psykososiale konsekvenser etter kreft og kreftbehandling
  • Ann-Helen Gundersen og Laila Helvig, Kreftomsorg Rogaland
 • 14.50 – 15.15: Seksuell helse og kreftrehabilitering
  • Solveig Fridheim Torp, Kreftomsorg Rogaland
 • 15.15 – 15.30: Pause
 • 15.30 – 15.55: Brystkreftskolen ved Stavanger Universitetssykehus
  • Siv Tove Aunan, Universitetet i Stavanger
 • 15.55 – 16.20: Konsekvenser for parforholdet
  • Målfrid Haraldseid Eide og Silje Opofte, Kreftomsorg Rogaland
 • 16.20 – 16.45: Geriatrisk vurdering og hvordan forhindre tap av funksjon under strålebehandling hos eldre kreftpasienter?
  • Marit Jordhøy, Sykehuset Innlandet/UiO

 

Parallellsesjon C: Fysisk aktivitet v/Norwegian Exercise Oncology Network (NEON)

 • 14.00 – 14.25: Mekanismer ved fysisk aktivitet og overlevelse av kreft?
  • Pernille Højmann, Center for Aktiv Sunhed (DK)
 • 14.25 – 14.50: Bruk av adferdsendringsteknikker til å fremme fysisk aktivitet hos kreftpasienter
  • Ingrid Demmelmeier, Uppsala Universitet (SE)
 • 14.50 – 15.05: Fysisk aktivitet under adjuvant brystkreftbehandling; type, dose, intensitet og styrke
  • Inger Thune, OUS
 • 15.05 – 15.15: Erfaringer fra forskerutveksling ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center
  • Elisabeth Edvardsen, Norges Idrettshøgskole
 • 15.15 – 15.35: Kan vi rapportere gjennomføring av treningsintervensjoner på en bedre måte?
  • Tormod Skogstad Nilsen, Norges Idrettshøgskole
 • 15.35 – 15.45: Pause
 • 15.45 – 16.05: Livsstil og følgetilstander etter kreft – presentasjon av PhD-avhandling
  • Synne-Kristin Hoffart Bøhn
 • 16.05 – 16.25: Fysisk trening og ernæring for pasienter med hode-hals kreft – presentasjon av PhD-avhandling
  • Jon Arne Sandmæl, NTNU/Røros rehabilitering
 • 16.25 – 16.40: Nevropati og trening blant kreftpasienter
  • Ingunn Hatlevoll, St. Olavs Hospital/NTNU
 • 16.40 – 17.00: Brukerperspektivet – Hvordan trene ved nevropati og fatigue?
  • Aktivinstruktør Gunn M Leidland i samtale med brukere

17.00 – 17.20: KAFFEPAUSE

17.20 – 17.40: Plenum – Samfunnsøkonomiske konsekvenser ved kreft – kreftrehabilitering i lys av dette

 • Torbjørn Wisløff

17.40 – 18.10: Posterpresentasjoner

19.30: Middag/underholdning

 • Arnt Olav Klippenberg
 • Jan Ivar Petterson
 • Svein Arne Petterson
 • Ingvar Hovland

 

Onsdag 10. april

Møteleder/konferansier: Arnt Olav Klippenberg

06.45 – 07.30: Early bird – gåtur/joggetur

08.30 – 09.30: Plenumssesjon

 • 08.30 – 08.50: Er kreftoverlevere mindre attraktive i arbeidsmarkedet?
  • Steffen Torp, Universitetet i Sørøst-Norge
 • 08.50 – 09.10: Arbeidsretta rehabilitering for kreftoverlevere? Eller «vanlig» ARR?
  • Irene Øyeflaten, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering
 • 09.10 – 09.50: På vei tilbake – muligheter i arbeidslivet
  • Panelsamtale mellom bla. pasient, arbeidsgiver, NAV og fastlege

09.50 – 10.15: KAFFEPAUSE

10.15 – 11.30: Parallellsesjoner med innsendte bidrag

Parallellsesjon D

Parallellsesjon E

Parallellsesjon F

11.30 – 12.30: LUNSJ

12.30 – 15.00: Plenumssesjon

 • 12.30 – 12.50: E-Teknologi rehabilitering av pasienter
  • Anita Das, SINTEF
 • 12.50 – 13.10: Videre rehabiliteringstilbud – hvor kan vi henvise?
  • May Hauken, Universitetet i Bergen
 • 13.10 – 13.25: Presentasjon av Maggies omsorgssenter
 • 13.25 – 13.45: KAFFEPAUSE
 • 13.45 – 14.05: Hvordan forstå pasientene våre bedre?
  • Anna Luise Kirkengen, NTNU
 • 14.05 – 15.00: Avslutningsinnlegg
  • Henrik Syse, Institutt for fredsforskning (PRIO)