Top

KreftRehab2017

Bergen 27. – 28. april 2017

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering (Nettverket) ønsker hjertelig velkommen til Bergen og en to-dagers nasjonal fagkonferanse om rehabilitering for kreftpasienter!

Konferansen holdes på Scandic Bergen City og arrangeres av Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering.

Klikk her for programmet til KreftREHAB 2017»

Årets foredragsholdere»

Send inn abstract»

Klikk her for påmelding

Nettverket har som mål å arrangere nasjonale fagdager om rehabilitering for kreftpasienter hvert andre år.

Fagdagene skal gjennomføres i ulike deler av landet for å nå ut til fagmiljøer på tvers av fylker og regionale helseforetak.

Den første konferansen ble arrangert i Kristiansand høsten 2013, den andre fant sted i Trondheim våren 2015 og nå har turen kommet til Vestlandet og Bergen.

Målgruppe

Helsepersonell, forskere og andre faggrupper som jobber med eller er interessert i å lære mer om kreftrehabilitering.

Godkjenninger

Konferansen er godkjent av Norsk Psykologforening med 15 timer for vedlikehold av spesialitet. Norsk Sykepleierforbund er godkjent med 15 timer. Det er videre søkt godkjenning for 15 timer til fagforbundene til leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer og hjelpepleiere.

Dato og tid

27.04. 2017 – 28.04. 2017

Sted

Scandic Bergen City
Håkonsgaten 2

Arrangør

Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering

Kontakt

Bodil Berg
(+47) 72 40 95 00
bodil.berg@lhl.no
www.lhl.no

Kursavgift kr. 3 600,-

Påmeldingsfrist 7. april. Kursavgiften inkluderer konferanse og foredrag, pausemat og lunsj begge dager. Ved avbestilling innen 27. januar vil det ikke bli krevd noen kursavgift. Kursavgift vil bli fakturert i etterkant av kurset.

Overnatting

Se hotellets rom på denne lenken.

Du må selv bestille overnatting innen 31. mars på Scandic Bergen City. Enkeltrom m/frokost kr. 990,- pr døgn, bruk følgende kode ved bestilling: SEN290917

Ved spørsmål angående overnatting kontakt hotellet direkte.

Telefon: 55 30 90 80
E-post: bergencity@scandichotels.com